Čo je Optimizmus

Prospieva zdraviu, predlžuje život, robí nás šťastnejšími. Optimizmus je viera v lepšiu budúcnosť. Dá sa však naučiť? 

Aj keď naše nastavenie mysle a aj to, či sme viac optimisti alebo pesimisti má z nejakej časti genetický podklad, počas života to dokážeme zmeniť a naozaj sa naučiť byť optimistami. Pojem naučený optimizmus zaviedol psychológ Martin Seligman, kedy so svojimi kolegami predstavil vedecký prístup nazývaný pozitívna psychológia. Tá pomáha nájsť spôsoby, ako prežiť šťastnejší a plnohodnotnejší život. Byť optimistom je dôležité okrem iného aj najmä kvôli tomu, že naša pozitivita v mladom veku ovplyvňuje to, aké bude naše zdravie vo veku vyššom. Ak si hovoríte, že teraz nevnímate to, že by mal optimizmus alebo pesimizmus ozajstný vplyv na vaše zdravie, je tomu naozaj tak. Prejaví sa to až v strednom veku. Vtedy sa nazhromaždené veci začnú prejavovať a psychosomatika bude naplno pracovať.

 Keďže naše zdravie je to najvzácnejšie čo máme, treba si ho chrániť. Okrem nastavenia mysle, treba rátať aj so zmenou  prístupu k životu ako takému. Spôsobov ako hlavu nastaviť optimisticky existuje viacero, no základom je si uvedomiť, či zlé situácie, ktoré sa v našom živote stali, sme si len nezveličili. Treba byť vďačný za všetky úspechy, ale aj neúspechy, lebo aj tie môžu byť práve tým, čo nás posunie na ešte lepšie, neplánované miesto v živote . Na konci dňa si treba spomenúť na všetky pozitívne veci, čo sme v ten deň zažili. Ešte lepšie je si tieto myšlienky zapísať a uchovať. Preto je už iba na nás, či si zvolíme cestu strachu a chorôb alebo  šťastia a dlhovekosti. 

Be optimista, all is well