Novinky


Čo je Optimizmus

Čo je Optimizmus

OPTIMISTA je otvorená platforma, pre každého kto sa chce zapojiť do šírenia myšlienky optimizmu.
 Naša kamarátka Zuzka opísala podstatu optimizmu a jeho prínos pre život.